Microsoft

discord microsoft

Discord kết thúc đàm phán với Microsoft

Tập đoàn Microsoft và công ty trò chuyện trò chơi điện tử Discord Inc. đã kết thúc các cuộc đàm phán tiếp quản sau khi Discord từ chối giá thầu 12 tỷ đô la. Những người thông thuộc với thương vụ này cho biết, sự bất hòa hiện đang tập […]

Microsoft mua lại Nuance

Microsoft mua công ty công nghệ giọng nói AI Nuance với giá 19,7 tỷ đô la

Microsoft thông báo họ đã mua lại công ty nhận dạng giọng nói Nuance Communications. Đây là một trong những kế hoạch cho thấy những nỗ lực của Microsoft trong việc mở rộng công ty thông qua các giao dịch mua lại. Công ty cũng được cho là đang đàm […]