Thiết kế

Thiết kế UI UX

Các kỹ năng thiết kế UI và UX cho năm 2021

Các nhà thiết kế tương tác người dùng (User interaction- UI) và trải nghiệm người dùng (user experience UX) thiết kế dựa trên bản năng nghệ thuật và kỹ năng kỹ thuật. Mặc dù nhiều người sử dụng UI và UX thay thế cho nhau, nhưng UI và UX thực […]