Python

Guido Van Rossum Python

Người sáng tạo Python Guido Van Rossum đánh giá các ngôn ngữ lập trình phổ biến

Guido Van Rossum, người sáng tạo ra Python, người từng giữ chức danh Benevolent dictator for life (Nhà độc tài nhân từ trọn đời, xem giải thích ở cuối bài) đã bày tỏ một số quan điểm về ngôn ngữ lập trình trong một buổi trả lời phỏng vấn với […]

Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến

Python vẫn là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất để học năm 2021

Với rất nhiều ngôn ngữ lập trình đang được sử dụng, các developer phải đối mặt với thách thức trong việc quyết định ngôn ngữ nào họ cần phải tập trung. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn phải chọn để học và nghiên cứu một ngôn ngữ cụ […]

Xe Tesla

5 ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến ở Tesla

Bạn tò mò muốn biết ngôn ngữ lập trình nào được sử dụng trong hãng xe hơi Tesla? Bạn có thể đã biết, xe điện Tesla có nền tảng phần mềm phức tạp. Vì thế, công ty luôn cần những nhà công nghệ thông thạo một số ngôn ngữ lập […]

Ngôn ngữ lập trình phổ biến 2021

5 ngôn ngữ lập trình sẽ thống trị năm 2021: Python, Go và hơn thế nữa

Dự báo ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới trong vài năm tới là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên hãy thử dự đoán những ngôn ngữ lập trình nào sẽ tiếp tục thống trị vào năm 2021? Dưới đây là dự đoán của nhóm công […]