Virus

Google extenstion có chứa mã độc

28 Chrome và Edge extension chứa mã độc

Công ty bảo mật Avast cho biết hơn ba triệu người dùng Internet đã cài đặt 15 tiện ích mở rộng (extension) Chrome và 13 Edge extension có chứa mã độc. 28 phần mở rộng chứa mã có thể thực hiện một số hoạt động độc hại. Avast cho biết […]