JavaScript

Xe Tesla

5 ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến ở Tesla

Bạn tò mò muốn biết ngôn ngữ lập trình nào được sử dụng trong hãng xe hơi Tesla? Bạn có thể đã biết, xe điện Tesla có nền tảng phần mềm phức tạp. Vì thế, công ty luôn cần những nhà công nghệ thông thạo một số ngôn ngữ lập […]

Ngôn ngữ lập trình phổ biến 2021

5 ngôn ngữ lập trình sẽ thống trị năm 2021: Python, Go và hơn thế nữa

Dự báo ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới trong vài năm tới là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên hãy thử dự đoán những ngôn ngữ lập trình nào sẽ tiếp tục thống trị vào năm 2021? Dưới đây là dự đoán của nhóm công […]