Facebook

Facebook metaverse

Facebook đổi tên công ty thành Meta và tập trung vào thế giới ảo

Facebook vừa ra thông báo rằng họ đã đổi tên công ty thành Meta. Việc đổi tên đã được công bố tại hội nghị Thực tế ảo và Tăng cường (Augmented & Virtual reality) Facebook Connect. Tên mới phản ánh tham vọng ngày càng tăng của công ty ngoài phương […]

ẩn bình luận facebook

Facebook cho phép người dùng và các trang giới hạn người có thể bình luận trên bài đăng

Facebook sẽ cho phép mọi người dùng bao gồm người nổi tiếng, thương hiệu và hãng tin tức xác định ai có thể và không thể nhận xét về bài đăng của họ. Người khổng lồ truyền thông xã hội đã thông báo vào thứ Tư rằng khi mọi người […]