Open Source

WordPress là CMS tốt nhất và phổ biến nhất 2021

WordPress là CMS phổ biến nhất năm 2021, chiếm 39.5% các website trên toàn cầu

WordPress: CMS phổ biến nhất, thống trị các website toàn cầu Một dữ liệu nghiên cứu mới đây cho thấy hệ thống quản lý nội dung (Content Manager System – CMS) WordPress được sử dụng bởi 39,5% tất cả các trang web trên Internet, tăng 35% so với năm trước. […]

Mã nguồn mở là gì

Mã nguồn mở là gì?

Thuật ngữ mã nguồn mở đề cập đến thứ mà mọi người có thể sửa đổi và chia sẻ vì thiết kế của nó có thể truy cập công khai. Thuật ngữ này có nguồn gốc trong bối cảnh phát triển phần mềm với một cách tiếp cận cụ thể […]