PHP

báo cáo bảo mật

Những ngôn ngữ lập trình có nhiều lỗi bảo mật nhất: PHP đứng đầu bảng

Veracode đã phát hành báo cáo State of Software Security report hàng năm lần thứ 11 những phát hiện của họ cho thấy các thư viện mã nguồn mở ngày càng không đáng tin cậy và mất nhiều thời gian để vá các lỗi này. Báo cáo cho thấy có […]

PHP 8

Ra mắt PHP 8.0 với nhiều cải tiến

Tuần cuối tháng 11, Phiên bản PHP 8.0 đã được chính thức ra mắt, mang theo một sự thay đổi lớn cho ngôn ngữ lập trình 25 năm tuổi này. PHP 8.0 giới thiệu một số tính năng mới, trong đó đáng chú ý nhất là các kiểu liên hợp (union types), […]