ra mắt PHP 8

Tuần cuối tháng 11, Phiên bản PHP 8.0 đã được chính thức ra mắt, mang theo một sự thay đổi lớn cho ngôn ngữ lập trình 25 năm tuổi này. PHP 8.0 giới thiệu một số tính năng mới, trong đó đáng chú ý nhất là các kiểu liên hợp (union types), trình biên dịch Just In Time (JIT), toán tử nullsafe, thuộc tính (attributes) và đặt tên cho đối số (named arguments):

  • Trình biên dịch JIT được thiết kế để cải thiện hiệu suất cho các ứng dụng web bằng cách biến code thành hướng dẫn cho CPU trong thời gian chạy.
  • Kiểu liên hợp là một tính năng cho phép dữ liệu của nhiều kiểu được giữ bởi một biến.
  • Đặt tên cho các đối số cho phép các developer gán giá trị cho một hàm bằng cách chỉ định tên giá trị, cho phép bỏ qua các tham số tùy chọn.
  • Bên cạnh đó, phiên bản 8.0 của PHP mang đến những tối ưu hóa và cải tiến cho hệ thống kiểu, cú pháp, xử lý lỗi và tính nhất quán của ngôn ngữ.

Bạn có thể xem các thay đổi và cập nhật quan trọng trên blog nàytrên trang chủ PHP hoặc toàn bộ sự thay đổi trên tài liệu nâng cấp PHP 8.0

Theo ITguru.vn

Đánh giá bài viết

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Comments are closed.