Project Management

mlops là gì

Khai thác sức mạnh của học máy với MLOps

MLOps, từ ghép của Máy học (machine learning) và Hoạt động công nghệ thông tin (information technology operations), là một ngành học mới hơn liên quan đến sự hợp tác giữa các nhà khoa học dữ liệu và các chuyên gia CNTT với mục đích tạo ra các thuật toán […]

công cụ SRE

Hướng dẫn tìm các công cụ phù hợp cho SRE

Các SRE (site reliability engineer) là những người chịu trách nhiệm đánh giá các công cụ để sử dụng trong công việc hàng ngày của và làm cho các ứng dụng của họ đáng tin cậy hơn đối với người dùng cuối. Có rất nhiều công cụ SRE và có […]

AWS ra mắt Amazon DevOps Guru

Amazon Web Services (AWS) gần đây đã giới thiệu Amazon DevOps Guru, một trong số các dịch vụ dựa trên máy học. DevOps Guru giúp phát hiện các sự cố tiềm ẩn trong quá trình hoạt động, tạo báo cáo và thông báo, đồng thời cung cấp thông tin chi […]