Ransomeware

Ransomware tấn công Colonial Pipeline

Nhìn lại vụ tấn công ransomware của DarkSide vào Colonial Pipeline khiến 5,500 dặm đường ống phải ngưng hoạt động

Vụ tấn công Ransomware vào Colonial Pipeline Một trong những đường ống lớn nhất của Mỹ, chuyên chở xăng và nhiên liệu máy bay tinh chế từ Texas lên Bờ Đông đến New York, đã buộc phải đóng cửa sau khi bị tấn công bởi ransomware hôm đầu tháng 05. […]

Ransomware

Chiến dịch ransomware khai thác thông tin xác thực MySQL để khóa cơ sở dữ liệu

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Guardicore đã phát hiện ra một chiến dịch ransomware độc hại kéo dài một năm nhắm mục tiêu hàng triệu cơ sở dữ liệu MySQL trên internet. Chiến dịch được các nhà nghiên cứu đặt tên là PLEASE_READ_ME đã diễn ra từ […]