Amazon

Databrick

Amazon, Alphabet , Salesforce đầu tư vào một công ty 28 tỷ đô la thu thập dữ liệu lớn

Databricks, một công ty khởi nghiệp có phần mềm giúp các công ty nhanh chóng xử lý các bộ dữ liệu lớn và chuẩn bị sẵn sàng để phân tích, hôm thứ Hai cho biết họ đã huy động được 1 tỷ đô la tiền mặt mới, bao gồm từ […]

AWS ra mắt Amazon DevOps Guru

Amazon Web Services (AWS) gần đây đã giới thiệu Amazon DevOps Guru, một trong số các dịch vụ dựa trên máy học. DevOps Guru giúp phát hiện các sự cố tiềm ẩn trong quá trình hoạt động, tạo báo cáo và thông báo, đồng thời cung cấp thông tin chi […]