Java

Java 16

Oracle phát hành Java 16 với 17 cải tiến

Oracle, hôm nay đã công bố phát hành Java 16 (Oracle JDK 16), mang đến 17 cải tiến bao gồm các cải tiến ngôn ngữ Java, các công cụ, quản lý bộ nhớ, các tính năng đóng gói (Incubator) và xem trước (preview). Java, , được phát hành lần đầu […]

Xe Tesla

5 ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến ở Tesla

Bạn tò mò muốn biết ngôn ngữ lập trình nào được sử dụng trong hãng xe hơi Tesla? Bạn có thể đã biết, xe điện Tesla có nền tảng phần mềm phức tạp. Vì thế, công ty luôn cần những nhà công nghệ thông thạo một số ngôn ngữ lập […]