GraalVM 21

GraalVM, máy ảo đa ngôn ngữ hiệu xuất cao, đã thêm hỗ trợ cho Java trên Truffle framework. Động thái này nâng Java lên ngang hàng với các ngôn ngữ khác trên GraalVM và tăng hiệu suất của Java.

Cho đến nay, GraalVM cung cấp hai cách để chạy các chương trình Java: sử dụng Java HotSpot VM với trình biên dịch GraalVM JIT (just-in-time) và được biên dịch sang tệp thực thi gốc bằng GraalVM Native Image.

Java trên Truffle được giới thiệu trong GraalVM 21, được ra mắt vào ngày 19 tháng 1. GraalVM 21 có một component có thể cài đặt, được gọi là Espresso, giúp bạn có thể chạy code Java thông qua trình thông dịch Java bytecode được triển khai với Truffle framework. Ngoài trình thông dịch bytecode, Java trên Truffle cung cấp các thành phần cốt lõi khác của máy ảo Java bao gồm trình phân tích cú pháp tệp .class, mô hình đối tượng đơn giản và triển khai Java Native Interface (JNI). Java 8 và Java 11.

Trong GraalVM 21, Java có thể được thực thi theo các nguyên tắc giống như các ngôn ngữ khác mà GraalVM hỗ trợ, chẳng hạn như Python, Ruby và JavaScript. Tuy nhiên, hiệu suất hiện tại của Java trên Truffle chỉ là mới bắt đầu. Hiệu suất dự kiến sẽ tăng trong các bản phát hành GraalVM 21.x sắp tới.

Trước phiên bản 21, GraalVM đã chạy Java qua máy ảo HotSpot với trình biên dịch GraalVM JIT hoặc thông qua biên dịch sang tệp thực thi gốc thông qua GraalVM Native Image.

Bạn có thể tải xuống phiên bản GraalVM 21 Community và Enterprise từ graalvm.org.

Cài đặt

Việc thử Java trên Truffle rất đơn giản. Nó có sẵn dưới dạng một component có thể cài đặt bằng lệnh gu.

gu install espresso
gu install -L espresso-installable.jar # if downloaded manually

Sau khi cài đặt để chạy ứng dụng trên Java trên Truffle, bạn chỉ cần chuyển -truffle vào lệnh java.

java -truffle -jar myApp.jar

Bây giờ bạn có thể tải Java trên Truffle và thử

Đánh giá bài viết

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

Comments are closed.