Microsoft hỗ trợ Python
photo: fossbytes.com

Microsoft cho biết họ đang tăng cường hỗ trợ cộng đồng Python trong khi cam kết cung cấp mã nguồn mở “càng nhiều công việc chúng tôi làm càng tốt” để thúc đẩy ngôn ngữ lập trình này tiến lên trong các lĩnh vực mới nổi như khoa học dữ liệu. Microsoft đã cam kết tài trợ tài chính 150.000 USD cho Python Software Foundation (PSF), tổ chức phi lợi nhuận nắm giữ bản quyền ngôn ngữ ngày càng phổ biến do Guido Van Rossum tạo ra vào năm 1991.

Microsoft cho biết một phần tài trợ sẽ hướng tới việc cải thiện Chỉ số Python Package Index (PyPI) và mở rộng hệ sinh thái đóng gói (packaging ecosystem). Dan Taylor, giám đốc chương trình chính, Python và Công cụ AI tại Microsoft, đã chỉ ra các cải tiến bảo mật là trọng tâm đầu tư chính.

Taylor cho biết: “Với các lỗ hổng bảo mật được tiết lộ gần đây, chuỗi cung ứng đáng tin cậy là một vấn đề quan trọng đối với chúng tôi và cộng đồng Python, và chúng tôi rất vui mừng được giúp đóng góp vào những cải tiến lâu dài.”

Microsoft đã là nhà tài trợ cho PSF từ năm 2006, nhưng đã tăng cường sự tham gia của mình vào hệ sinh thái Python trong những năm gần đây trong bối cảnh ngôn ngữ lập trình này đang trở nên phổ biến nhanh chóng. Vào tháng 11 năm 2020, Van Rossum – người cũng là chủ tịch của PSF – nghỉ hưu để đứng đầu Bộ phận Nhà phát triển của công ty. Với tư cách là Kỹ sư xuất sắc, Van Rossum chủ yếu khám phá các cải tiến hiệu suất cho CPython, bản triển khai gốc, tham chiếu của ngôn ngữ lập trình Python được viết bằng ngôn ngữ lập trình C.

Taylor nói: “Trong Bộ phận Nhà phát triển của Microsoft, chúng tôi có sứ mệnh cốt lõi là giúp mọi nhà phát triển trên hành tinh đạt được nhiều thành tựu hơn. Python, một ngôn ngữ tập trung mạnh vào năng suất của nhà phát triển, đã được chúng tôi yêu quý và phù hợp chặt chẽ với sứ mệnh của chúng tôi.”

Microsoft hiện có năm nhà phát triển ‘cốt lõi’ đóng góp bán thời gian cho sự phát triển của CPython: van Rossum, Brett Cannon, Steve Dower, Eric Snow và Barry Warsaw. Công ty cũng sử dụng một số cộng tác viên cốt lõi và người duy trì các dự án mã nguồn mở quan trọng trong hệ sinh thái Python, bao gồm thư viện pandas, Dask, Jupyter, nteract, scikit-learning và Apache Arrow.

Phần mở rộng nguồn mở của Microsoft dành cho Visual Studio Code là phần mở rộng phổ biến nhất của công ty trên thị trường dành cho nhà phát triển của công ty. Microsoft cũng đã tạo nguồn mở cho tiện ích mở rộng Jupyter, công cụ gỡ lỗi debugpy và trình kiểm tra kiểu pyright, cùng với một số công cụ khác.

Serverless Azure Functions runtime và Python Azure Functions worker cũng được công ty Redmond cung cấp nguồn mở, cũng như có công cụ xây dựng Azure App Service Oryx và hình ảnh thời gian chạy Python, Azure CLI và khung CLI sở trường và Azure SDK cho Python .

Taylor cho biết: “Chúng tôi tin rằng chúng tôi nên sử dụng mã nguồn mở nhiều nhất có thể vì nó cho phép các nhà phát triển linh hoạt hơn khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi và đóng góp trở lại cho cộng đồng mã nguồn mở”.

PSF đã ghi nhận Microsoft vì đã giúp thúc đẩy hệ sinh thái và công cụ Python và “thể hiện sự tham gia mạnh mẽ với cộng đồng Python” thông qua việc tài trợ cho các sự kiện như PyCon US, một trong những hội nghị nhà phát triển Python lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới.

Quỹ cho biết trong một tuyên bố: “Microsoft giúp hàng triệu nhà phát triển Python đạt được nhiều thành tựu hơn bằng cách cho phép hỗ trợ Python trên các sản phẩm và dịch vụ như Windows, Visual Studio Code, GitHub và Microsoft Azure.

“Năm nay, chúng tôi rất vui vì Microsoft đang tăng cường đóng góp của họ cho PSF hơn nữa với tư cách là Nhà tài trợ có tầm nhìn xa. Quỹ tài trợ của Microsoft sẽ được sử dụng để hỗ trợ PSF với trọng tâm là làm việc với Packaging Working Group để cải thiện PyPI và hệ sinh thái đóng gói (packaging ecosystem). “

Nguồn: https://www.techrepublic.com/google-amp/article/microsoft-is-boosting-its-support-for-the-python-programming-ecosystem/

Đánh giá bài viết

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Comments are closed.