GitHub đã phát hành báo cáo Octoverse hàng năm vào ngày hôm nay, tiết lộ các xu hướng tại một trong những cộng đồng nhà phát triển lớn nhất hành tinh, bao gồm cả sự gia tăng đột biến trong hoạt động dự án nguồn mở sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. GitHub hiện được sử dụng bởi 56 triệu nhà phát triển trên toàn thế giới, tăng từ 44 triệu vào năm 2019 và 31 triệu vào năm 2018.

JavaScript tiếp tục là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên GitHub, trong khi Python hiện là ngôn ngữ phổ biến thứ hai, tiếp theo là Java và cộng đồng TypeScript đang phát triển nhanh chóng. Được duy trì bởi chủ sở hữu GitHub, Microsoft, TypeScript đã tăng từ vị trí thứ bảy trong năm 2018 và 2019 lên vị trí thứ tư trong năm nay. PHP và Ruby, những ngôn ngữ được xếp hạng phổ biến nhất cách đây 5 năm, tiếp tục giảm mức độ phổ biến.

Đánh giá bài viết

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Comments are closed.