Tag: no-code low-code

nền tảng No-code low-code là gì

No-code, Low-code là gì và tại sao bạn cần chú ý đến các nền tảng này?

Gần đây, tất cả chúng ta đều nghe rất nhiều về các nền tảng mã thấp (low-code) và nền tảng không mã (no-code). Lời hứa của các nền tảng no-code là chúng sẽ giúp phát triển phần mềm dễ dàng như sử dụng Word hoặc PowerPoint để người dùng doanh […]