Tag: ứng dụng nhận lương Vui

Công ty khởi nghiệp thanh toán linh hoạt của Việt Nam Nano huy động 3 triệu đô la vòng hạt giống

Nano Technologies, một công ty khởi nghiệp cho phép người lao động ở Việt Nam nhận tiền lương của họ ngay lập tức thông qua một ứng dụng có tên là VUI, đã huy động được 3 triệu đô la vòng hạt giống. Vòng này được dẫn dắt bởi các […]