Tag: Microsoft mua lại Nuance

Microsoft mua lại Nuance

Microsoft mua công ty công nghệ giọng nói AI Nuance với giá 19,7 tỷ đô la

Microsoft thông báo họ đã mua lại công ty nhận dạng giọng nói Nuance Communications. Đây là một trong những kế hoạch cho thấy những nỗ lực của Microsoft trong việc mở rộng công ty thông qua các giao dịch mua lại. Công ty cũng được cho là đang đàm […]