Tag: machine learing

IBM Watson Studio

IBM được vinh danh là Người dẫn đầu trong Gartner 2021 Magic Quadrant cho Nền tảng Khoa học Dữ liệu và Máy học

Gartner Magic Quadrant, ấn phẩm nghiên cứu thị trường được phát hành bởi Gartner Inc, dành cho Nền tảng Khoa học Dữ liệu và Máy học vừa được phát hành và IBM được công nhận là Người dẫn đầu trong lĩnh vực này. Watson Studio trên IBM Cloud Pak for […]