Tag: Infina

Infina nhận vốn đầu tư

Infina nhận 2 triệu đô la vốn đầu tư

Ứng dụng đầu tư Infina của Việt Nam thông báo rằng họ đã nhận được 2 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ hạt giống từ một số các nhà đầu tư, bao gồm Saison Capital, Venturra Discovery, 1982 Ventures, 500 Startups và Nextrans, bên cạnh các quản lý […]