Tag: facebook comment

ẩn bình luận facebook

Facebook cho phép người dùng và các trang giới hạn người có thể bình luận trên bài đăng

Facebook sẽ cho phép mọi người dùng bao gồm người nổi tiếng, thương hiệu và hãng tin tức xác định ai có thể và không thể nhận xét về bài đăng của họ. Người khổng lồ truyền thông xã hội đã thông báo vào thứ Tư rằng khi mọi người […]