Tag: Azure quantum

Microsoft công khai nền tảng Azure Quantum

Microsoft vừa ra thông báo Azure Quantum, nền tảng dựa trên đám mây để sử dụng các công cụ phần cứng và phần mềm lượng tử từ các đối tác như Honeywell Quantum Solutions, IonQ, 1QBit và các đối tác khác, hiện đã được đưa ra công khai để người […]