Tag: AI

Trí tuệ nhân tạo và trải nghiệm khách hàng

3 cách trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cải thiện trải nghiệm khách hàng

Khách hàng trong các lĩnh vực đang chuyển sang trực tuyến với tốc độ cấp số nhân. Gartner dự đoán rằng vào năm 2020, khách hàng sẽ quản lý 85% mối quan hệ của họ với doanh nghiệp mà không cần tương tác với con người. Trong khi đó, có […]