Gia hạn chứng chỉ microsoft azure
Ảnh: nhireland.ie

Microsoft đã ra thông báo họ sẽ thay đổi xử lý việc gia hạn đối với các chứng chỉ của họ từ năm 2021. Các thay đổi này được chào đón bởi những người có các chứng chỉ cần gia hạn.

Bắt đầu từ cuối năm nay, các chứng chỉ chuyên môn và dựa trên vị trí công việc cụ thể (role-based and specialty certifications) của Microsoft (bao gồm tất cả các chứng chỉ liên quan đến Azure ngoài cấp độ Cơ bản) sẽ hết hạn sau một năm. Trước đây, chứng chỉ có giá trị trong hai năm. Nhưng bạn không phải lo lắng vì các chứng chỉ hiện có thể được gia hạn trực tuyến miễn phí. Để giữ cho chứng chỉ của bạn có giá trị, chỉ cần thực hiện gia hạn miễn phí trong vòng sáu tháng kể từ ngày hết hạn của chứng chỉ. Bạn có thể tiếp tục làm điều này trong thêm một năm sau đó.

Một số thay đổi đáng chú ý về gia hạn chứng chỉ Microsoft

  • Trước đây, các chứng chỉ chuyên môn và dựa trên các vị trí công việc củ thể của Microsoft hết hạn sau hai năm. Sau đó, bạn sẽ phải làm lại các bài kiểm tra để được chứng nhận lại.
  • Bắt đầu từ tháng 6 năm 2021, các chứng chỉ có giá trị trong một năm nhưng bạn có thể gia hạn trực tuyến miễn phí.
  • Thời hạn gia hạn bắt đầu sáu tháng trước khi chứng chỉ hết hạn. Trong thời gian trước khi chứng chỉ hết hạn, bạn có thể làm bài đánh giá trực tuyến miễn phí.
  • Khi bạn gia hạn chứng chỉ trong thời hạn gia hạn sáu tháng, hiệu lực của chứng chỉ sẽ được gia hạn một năm kể từ ngày hết hạn đầu tiên. (Ví dụ: nếu bạn đạt chứng chỉ vào tháng 6 năm 2021 và bạn đã vượt qua bài đánh giá gia hạn miễn phí vào tháng 12 năm 2021 – ngay khi bắt đầu thời hạn gia hạn – chứng chỉ của bạn hiện sẽ có hiệu lực đến tháng 6 năm 2023.)
  • Các chứng chỉ nhận được trước tháng 6 năm 2021 sẽ có giá trị trong hai năm và đủ điều kiện cho quy trình gia hạn mới sau khi được triển khai vào tháng 2 đến tháng 3 năm 2021.

Chương trình gia hạn mới áp dụng cho những chứng chỉ nào?

Các thay đổi áp dụng cho hơn 30 chứng chỉ chuyên môn và dựa trên vai trò công việc. Nếu bạn có chứng chỉ nào liên quan đến Azure với bài kiểm tra bắt đầu bằng “AZ”, thì chứng chỉ của bạn sẽ được áp dụng quy định mới này. Các chứng chỉ này bao gồm 10 chứng chỉ dựa trên vai trò công việc liên quan đến Azure – từ Azure Administrator Associate đến Azure Solutions Architect Expert – và hai chứng chỉ Chuyên môn: Azure IoT Developer Specialty và Azure for SAP Workloads Specialty

Đánh giá bài viết

Average rating 5 / 5. Vote count: 7

No votes so far! Be the first to rate this post.

Comments are closed.