Tag: SRE

công cụ SRE

Hướng dẫn tìm các công cụ phù hợp cho SRE

Các SRE (site reliability engineer) là những người chịu trách nhiệm đánh giá các công cụ để sử dụng trong công việc hàng ngày của và làm cho các ứng dụng của họ đáng tin cậy hơn đối với người dùng cuối. Có rất nhiều công cụ SRE và có […]