Tag: php

báo cáo bảo mật

Những ngôn ngữ lập trình có nhiều lỗi bảo mật nhất: PHP đứng đầu bảng

Veracode đã phát hành báo cáo State of Software Security report hàng năm lần thứ 11 những phát hiện của họ cho thấy các thư viện mã nguồn mở ngày càng không đáng tin cậy và mất nhiều thời gian để vá các lỗi này. Báo cáo cho thấy có […]