Tag: khoa học máy tính

Giải thưởng Turing

Các chuyên gia ngôn ngữ lập trình giành được “Giải Nobel về máy tính”

Alfred Vaino Aho và Jeffrey David Ullman đã giành được Giải thưởng Turing 2020, tương đương với Giải Nobel về khoa học máy tính, cho công trình nghiên cứu ngôn ngữ lập trình của họ. Qua hơn ba thập kỷ cộng tác, Aho và Ullman đồng tác giả một loạt […]