Tag: Git

phỏng vấn Linus Torvalds part 2

30 năm ra đời Linux: phỏng vấn Linus Torvalds về Mã nguồn mở và hơn thế nữa – Phần 2

Tác giả: Jeremy Andrews Bài phỏng vấn này được dịch và đăng trên giaiphapso.com dưới sự cho phép của chính tác giả. Xem phần 1 của cuộc phỏng vấn tại đây Linux sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập vào năm nay. Trong phần hai của cuộc phỏng vấn, chúng […]