Tag: bảo mật

Ransomware tấn công Colonial Pipeline

Nhìn lại vụ tấn công ransomware của DarkSide vào Colonial Pipeline khiến 5,500 dặm đường ống phải ngưng hoạt động

Vụ tấn công Ransomware vào Colonial Pipeline Một trong những đường ống lớn nhất của Mỹ, chuyên chở xăng và nhiên liệu máy bay tinh chế từ Texas lên Bờ Đông đến New York, đã buộc phải đóng cửa sau khi bị tấn công bởi ransomware hôm đầu tháng 05. […]