NYU

Đại học New York đang cung cấp một số khóa học trực tuyến trên nền tảng edX. Dưới đây là các khóa học lập trình máy tính miễn phí dành cho sinh viên cũng như các chuyên gia đang làm việc đăng ký và học tại nhà.

Với việc học tập từ xa trở thành bình thường, một số trường đại học hàng đầu trên thế giới đã bắt đầu cung cấp các khóa học trực tuyến để giúp những người học có nguyện vọng – dù là sinh viên hay không – xây dựng các kỹ năng mới trong khi học ở nhà. Nằm trong xu thế đó, Đại học New York đã bắt đầu một số khóa học trực tuyến miễn phí dành cho các học giả Khoa học Máy tính.

Các khóa học này có sẵn trên nền tảng edX. Cho dù các lớp học trực tuyến này là miễn phí, nếu bạn muốn có chứng chỉ, bạn sẽ phải trả phí. Dưới đây là thông tin chi tiết về các khóa học mà bạn có thể quan tâm.

1- Khái niệm cơ bản về máy tính và lập trình

Đây là một khóa học theo nhịp độ riêng (self-paced course) giới thiệu về Máy tính và Lập trình. Khóa học sẽ giải quyết các chủ đề sau, sử dụng ngôn ngữ lập trình Python:

 • Hệ thống vị trí số
 • Hello World
 • Kiểu dữ liệu số và biểu thức số học
 • Câu lệnh rẽ nhánh
 • Câu lệnh lặp lại [Vòng lặp]
 • Strings
 • Hàm
 • Danh sách [Chuỗi dựa trên mảng]

Những gì bạn sẽ học:
Vào cuối khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Hiểu các hệ thống số nhị phân và chuyển đổi sang các hệ thống số khác
 • Hiểu các hệ thống số thập lục phân và chuyển đổi sang các hệ thống số khác
 • Áp dụng kiểu dữ liệu số và chuỗi để biểu diễn thông tin
 • Áp dụng các biến trong phát triển chương trình
 • Phân tích nhiệm vụ và áp dụng các thành phần của nó trong phát triển chương trình
 • Áp dụng các thao tác nhập / xuất cơ bản với các kiểu dữ liệu khác nhau
 • Thiết kế các biểu thức bằng cách sử dụng các phép toán số học (bao gồm hiểu các hạn chế của chúng, chẳng hạn như cắt bớt số nguyên, lỗi làm tròn, chia cho 0, chuyển đổi thu hẹp và mở rộng, ép kiểu, ưu tiên và các hàm thư viện toán học chuẩn)
 • Thiết kế các biểu thức bằng cách sử dụng các toán tử quan hệ (bao gồm cả hiểu bình đẳng dấu phẩy động)
 • Thiết kế các biểu thức bằng cách sử dụng các toán tử logic (bao gồm cả ngắn mạch)
 • Các câu lệnh lựa chọn thiết kế (bao gồm cả lựa chọn lồng nhau)
 • Thiết kế các câu lệnh lặp lại (bao gồm kiểm soát số lượng so với kiểm soát sự kiện, kiểm soát trọng điểm)
 • Thiết kế cấu trúc dữ liệu đơn giản bằng cách sử dụng danh sách (bao gồm sử dụng vòng lặp với danh sách và danh sách đa chiều

Độ dài khóa học: 9 tuần
Nỗ lực: 6–8 giờ mỗi tuần
Giá: MIỄN PHÍ
Người hướng dẫn khóa học: Aspen Olmsted & Itay Tal
Liên kết khóa học – Đăng ký tại đây

2- Giới thiệu về Bảo mật Thông tin

Đây là một khóa học theo nhịp độ tự riêng giới thiệu về bảo mật thông tin và an ninh mạng. Trong số các chủ đề được đề cập là Nguyên tắc thiết kế bảo mật, Tạo mô hình mối đe dọa và Chính sách bảo mật. Sinh viên có được một cái nhìn tổng thể về Bảo mật và Quyền riêng tư Thông tin (ISP) thông qua các khái niệm ISP cấp cao. Khóa học sẽ thảo luận cả các nguyên tắc thiết kế truyền thống và các nguyên tắc được phát triển để thiết kế các hệ thống an toàn. Khóa học cũng sẽ nói về một số ví dụ về thiết kế không an toàn và các kỹ thuật để cải thiện thiết kế. Học viên sẽ đi sâu vào việc tạo ra các mô hình để đo lường các mối đe dọa tiềm ẩn. Bạn cũng tìm hiểu về rủi ro và cách quản lý và đo lường rủi ro đối với tài sản. Khóa học kết thúc bằng cách xem xét chuyên sâu các mô hình chính sách bảo mật khác nhau, bao gồm Mô hình Bell-La Padula (BLP), Mô hình toàn vẹn Biba, Mô hình Lipner và Mô hình toàn vẹn Clark-Wilson. Tiếp theo, chúng ta xem xét các khía cạnh thực tế của việc thực hiện các mô hình chính sách.

Những gì bạn sẽ học
Vào cuối khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Xác định ba thuật ngữ chính trong an ninh mạng (Tính bảo mật, Tính toàn vẹn và Tính khả dụng)
 • Phân biệt giữa các mối đe dọa, lỗ hổng và các cuộc tấn công
 • Nói rõ các cơ chế bảo mật khác nhau.
 • Mô tả đặc điểm kỹ thuật, thiết kế và triển khai các hệ thống an toàn
 • Mô tả cách thiết kế bảo mật
 • Liệt kê các Nguyên tắc Thiết kế Cơ bản
 • Mô tả các nguyên tắc thiết kế an toàn
 • Phân tích các vấn đề về bảo mật, quyền riêng tư, đạo đức và pháp lý liên quan đến thiết kế
 • Liệt kê vòng đời bảo mật
 • Mô tả mô hình mối đe dọa
 • Phân tích các mối đe dọa bằng cách sử dụng Xếp hạng
 • Áp dụng cây tấn công
 • Thảo luận về ý nghĩa của “chính sách bảo mật”
 • Phác thảo các yếu tố của chính sách bảo mật
 • Phân biệt giữa các loại, mô hình và cấp chính sách bảo mật
 • Xác định và so sánh năm mô hình bảo mật (Mô hình Bell-La Padula, Mô hình toàn vẹn Biba, Mô hình Lipner’s, Mô hình toàn vẹn Clark-Wilson và Mô hình tường Trung Quốc)
 • Áp dụng các chính sách bảo mật đa cấp

Độ dài khóa học: 5 tuần
Nỗ lực: 8–10 giờ mỗi tuần
Giá: MIỄN PHÍ
Người hướng dẫn khóa học: Aspen Olmsted & Justin Cappos
Liên kết khóa học – Đăng ký tại đây

3- Giới thiệu về lập trình C ++


Đây là một khóa học theo nhịp độ tự riêng phần giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C ++. Trong số các chủ đề được đề cập là sự phát triển của các chương trình dòng lệnh sử dụng các kiểu dữ liệu, biểu thức, quyết định phân nhánh và lặp lại khác nhau để giải quyết vấn đề. Học viên học lập trình bằng C ++ thông qua các bài giảng và phòng thí nghiệm. Tài liệu lập trình C ++ được trình bày trong tám tuần với các bài giảng tương tác với các câu đố hàng tuần để đánh giá mức độ hiểu biết của bạn về tài liệu. Học viên sẽ được trải nghiệm thực hành viết chương trình C ++ thông qua mười thử thách trong phòng thí nghiệm. Học viên sẽ trải qua chu trình phát triển bằng cách biên dịch các chương trình C ++ của họ từ mã nguồn có thể đọc được của con người sang mã đối tượng có thể đọc được bằng máy. Sau đó, họ sẽ liên kết các đối tượng của mình để tạo một tệp thực thi có thể chạy tương tác.

Những gì bạn sẽ học:

 • Phân tích các bài tập C ++ và áp dụng các thành phần của nó trong phát triển chương trình
 • Áp dụng các thao tác nhập / xuất C ++ cơ bản với các kiểu dữ liệu khác nhau
 • Thiết kế các biểu thức C ++ bằng cách sử dụng các phép toán số học (bao gồm hiểu các hạn chế của chúng, chẳng hạn như cắt bớt số nguyên, lỗi làm tròn, chia cho 0, chuyển đổi thu hẹp và mở rộng, ép kiểu, ưu tiên và các hàm thư viện toán học chuẩn)
 • Thiết kế các biểu thức C ++ bằng cách sử dụng các toán tử quan hệ (bao gồm cả việc hiểu bình đẳng dấu phẩy động)
 • Thiết kế các biểu thức C ++ bằng cách sử dụng các toán tử logic (bao gồm cả ngắn mạch)
 • Thiết kế các câu lệnh lựa chọn C ++ (bao gồm cả lựa chọn lồng nhau)
 • Thiết kế các câu lệnh lặp lại C ++ (bao gồm điều khiển đếm so với điều khiển sự kiện, điều khiển giám sát)

Độ dài khóa học: 8 tuần
Nỗ lực: 6–8 giờ mỗi tuần
Giá: MIỄN PHÍ
Người hướng dẫn khóa học: Aspen Olmsted & Itay Tal
Liên kết khóa học – Đăng ký tại đây

4- Giới thiệu về mạng


Đây là một khóa học theo nhịp độ riêng cung cấp Giới thiệu về Mạng. Các chủ đề khóa học bao gồm:

 • Tổng quan về mạng máy tính
 • Lớp ứng dụng
 • Lớp vận chuyển
 • Lớp mạng
 • Lớp liên kết
 • Tổng quan về an ninh mạng

Những gì bạn sẽ học:

 • Mô tả mạng máy tính và xác định các thành phần chính của mạng
 • Thảo luận về nguyên tắc của các ứng dụng và giao thức mạng như HTTP, SMTP và FTP
 • Mô tả mạng ngang hàng với mạng ngang hàng
 • Giải thích các nguyên tắc đằng sau lớp truyền tải, ghép kênh và phân kênh, truyền dữ liệu đáng tin cậy, kiểm soát luồng, kiểm soát tắc nghẽn và TCP và UDP
 • Giải thích các nguyên tắc đằng sau các dịch vụ mạng như chuyển tiếp mô hình dịch vụ lớp mạng so với định tuyến
 • Mô tả cách hoạt động của bộ định tuyến, bao gồm lựa chọn đường dẫn, phát sóng và phát đa hướng
 • Mô tả giao thức IP, thuật toán định tuyến và giao thức định tuyến được sử dụng ngày nay trên Internet RIP OSPF và BGP
 • Thảo luận về giao thức đa truy cập, mạng cục bộ, VLAN, Ethernet
 • Giải thích các nguyên tắc an ninh mạng, mật mã, bảo mật, nhận dạng, toàn vẹn thông điệp
 • Mô tả các công nghệ bảo mật mạng phổ biến như tường lửa và hệ thống phát hiện xâm nhập

Độ dài khóa học: 7 tuần
Nỗ lực: 3–5 giờ mỗi tuần
Giá: MIỄN PHÍ
Người hướng dẫn khóa học: Aspen Olmsted & Rafail Portnoy
Liên kết khóa học – Đăng ký tại đây

5- Giới thiệu về Truy vấn Cơ sở dữ liệu


Kỹ năng quản trị và phát triển cơ sở dữ liệu được yêu cầu trong hầu hết các công việc Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, An ninh mạng và Khoa học máy tính. Khóa học này là phần giới thiệu về các khái niệm cơ bản, tổ chức và mô hình triển khai của cơ sở dữ liệu, với trọng tâm là mô hình quan hệ. Trong số các chủ đề được đề cập là sự phát triển của các truy vấn đơn giản để truy xuất và thay đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Học viên hiểu rõ về cú pháp DML và các tùy chọn có sẵn khi lấy lại dữ kiện từ cơ sở dữ liệu. Khóa học sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở MySQL. Các phòng thí nghiệm SQL ứng dụng mở rộng trên các bài giảng trên lớp để cung cấp cho sinh viên trải nghiệm thực hành với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) và ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL).

Những gì bạn sẽ học
Vào cuối khóa học này, sinh viên sẽ có thể:

 • Sử dụng các công cụ để đưa ra các truy vấn cho cơ sở dữ liệu
 • Phát triển các truy vấn trong SQL để tạo dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
 • Phát triển các truy vấn trong SQL để đọc dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
 • Phát triển các truy vấn trong SQL để cập nhật dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
 • Phát triển các truy vấn trong SQL để xóa dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu

Độ dài khóa học: 5 tuần
Nỗ lực: 6–8 giờ mỗi tuần
Giá: MIỄN PHÍ
Người hướng dẫn khóa học: Aspen Olmsted
Liên kết khóa học – Đăng ký tại đây

6- Lập trình sáng tạo (Creative Coding)


Trong Creative Coding, học viên học cách thiết kế và tạo ra phương tiện bằng cách sử dụng lập trình hướng đối tượng như một phương tiện cho thiết kế, nghệ thuật và trò chơi. Với sự tập trung mạnh mẽ vào việc tạo ra trải nghiệm tương tác cho web, khóa học vượt qua cách giải quyết vấn đề tuần tự được tìm thấy trong các khóa học lập trình và lập trình dành cho người mới bắt đầu điển hình, để các nhà thiết kế và nhà sáng tạo có thể áp dụng các khái niệm lập trình để hoạt động trên nhiều phương tiện khác nhau, chẳng hạn như đồ họa 2D , hoạt ảnh, xử lý hình ảnh và video. Vào cuối khóa học này, học viên sẽ có thể đọc và viết javascript cho các ứng dụng sáng tạo và thiết kế. Cho dù bạn là nhà thiết kế đồ họa, nhà thiết kế UX / UI, nhà thiết kế web hay nhà thiết kế trợ năng, khóa học này sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng viết code cơ bản bằng cách sử dụng javascript và các ngôn ngữ khác như một phương pháp diễn đạt.

Những gì bạn sẽ học
Vào cuối khóa học này, sinh viên sẽ có thể:

 • Các nguyên tắc cơ bản của tư duy tính toán được áp dụng thông qua p5.js
 • Các phương pháp hay nhất để thiết kế phần mềm trong khuôn khổ thời gian thực, hướng đối tượng, hướng sự kiện
 • Cách hình thành, lên ý tưởng và thiết kế các tác phẩm sáng tạo ban đầu trong phương tiện phần mềm
 • Hiểu biết về văn hóa của nghệ thuật tính toán bằng cách tương tác một cách nghiêm túc với các thực hành lịch sử và đương đại
 • Chiến lược học tập cá nhân, lập kế hoạch dự án và kỹ năng giải quyết vấn đề

Độ dài: 14 tuần
Nỗ lực: 8–10 giờ mỗi tuần
Giá: MIỄN PHÍ
Người hướng dẫn khóa học: Kevin Siwoff
Liên kết khóa học – Đăng ký tại đây

Hồ sơ của người hướng dẫn khóa học


Dưới đây là những lời giới thiệu ngắn gọn cho từng giảng viên của khóa học.

 1. Aspen Olmsted là giảng viên hỗ trợ của Trường Kỹ thuật Tandon thuộc Đại học New York thuộc khoa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật. Công việc toàn thời gian của Aspen là giáo sư và giám đốc chương trình tại Đại học Fisher. Ông lấy bằng Tiến sĩ Khoa học Máy tính và Kỹ thuật tại Đại học Nam Carolina. Trước khi sự nghiệp học tập của mình, ông là Giám đốc điều hành của Alliance Software Corporation.
 2. Justin Cappos là giáo sư khoa Kỹ thuật và Khoa học Máy tính tại Đại học New York. Triết lý nghiên cứu của Justin tập trung vào việc cải thiện các hệ thống trong thế giới thực, thường bằng cách giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực tế.
 3. Rafail Portnoy là giảng viên hỗ trợ của Trường Kỹ thuật Tandon thuộc Đại học New York. Ông hiện là Phó Chủ tịch Cấp cao về Công nghệ của Liên đoàn Chống phỉ báng, chịu trách nhiệm về Ứng dụng, Hoạt động Công nghệ, Công nghệ tiếp thị và Bảo mật CNTT của tổ chức dân quyền quốc tế hàng đầu này. Trước ADL Raf là Giám đốc Thông tin (CIO) tại Safe Horizon, Inc.
 4. Itay Tal là trợ lý giáo sư ngành tại Trường Kỹ thuật Tandon của Đại học New York. Anh ấy có bằng M.Sc. trong Khoa học Máy tính cùng với bằng B.Sc. bằng Khoa học Máy tính và Toán học của Đại học Tel-Aviv.
 5. Kevin Siwoff là một nghệ sĩ và nhà giáo dục đa ngành. Các tác phẩm của Siwoff đã được trưng bày trong nhiều phòng trưng bày, lễ hội và tổ chức nghệ thuật bao gồm Gian hàng Hoa Kỳ tại Venice Architecture Biennale 2014, Lễ hội Thành phố IDEAS của Bảo tàng New, Bảo tàng Thành phố New York, Red Bull Studios NY và Lễ hội Nghệ thuật DUMBO.

Nguồn: https://content.techgig.com/new-york-university-offers-free-online-courses-in-computer-programming/articleshow/81896617.cms

Đánh giá bài viết

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

Comments are closed.