amzon machine learning

Hôm đầu tháng 12/2020, Invent, Amazon Web Services, Inc. (AWS), một công ty con của Amazon.com đã công bố 5 dịch vụ mới bao gồm Amazon Monitron, Amazon Lookout for Equipment, AWS Panorama Appliance, AWS Panorama SDK và Amazon Lookout cho Vision. Năm dịch vụ học máy mới này giúp khách hàng công nghiệp và sản xuất nhúng thông minh vào quy trình sản xuất của họ để cải thiện hiệu quả hoạt động, kiểm soát chất lượng, an ninh và an toàn tại nơi làm việc. Các dịch vụ kết hợp khả năng học máy tinh vi, phân tích cảm biến và thị giác máy tính để giải quyết những thách thức kỹ thuật phổ biến mà khách hàng công nghiệp phải đối mặt và đại diện cho bộ dịch vụ máy học công nghiệp từ đám mây đến tiên tiến nhất hiện có. Đây là lý do tại sao hơn một trăm nghìn khách hàng đang sử dụng AWS để học máy và tại sao khách hàng thuộc mọi quy mô và trên tất cả các ngành đang sử dụng dịch vụ AWS để làm cho máy học trở thành cốt lõi cho chiến lược kinh doanh của họ. Bạn có thể xem chi tiết tại đây https://aws.amazon.com/industrial/.

Theo Businesswire

Đánh giá bài viết

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

Comments are closed.