Phần tư kiểm thử Agile

Năm 2003, Brian Marick, một nhà tư vấn phần mềm, đã viết một loạt bài báo có ảnh hưởng về Kiểm thử Agile (Agile Testing). Mục đích là để hỗ trợ sự phát triển của kiểm thử Agile một cách kỷ luật, ổn định và sử dụng các tập kỹ năng khác nhau một cách hiệu quả. Brian đã bắt đầu với Agile Testing Quadrants với tên gọi ban đầu là Marick Test Matrix (Ma trận thử nghiệm Marick). Vậy Agile Testing Quadrants là gì?

Agile Testing Quadrants là gì?

Agile Testing Quadrants (Phần tư kiểm thử Agile) là một công cụ trực quan để hiểu các kiểm thử QA khác nhau. Chúng phân biệt giữa các bài kiểm thử nghiệp vụ (business-facing) và kiểm thử công nghệ (technology-facing), và những bài kiểm thử hỗ trợ lập trình hoặc ‘phê bình’ (critique) sản phẩm. Các loại kiểm thử được sắp xếp thành bốn loại trên một lưới. Đây là một mô hình rất hữu ích để ghép các loại kiểm thử khác nhau với các quan điểm khác nhau của các hoạt động trong một mô hình phát triển Agile.

Bạn có thể sử dụng lưới đó để quyết định cách tiếp cận QA và quản lý mục tiêu của mình. Nó cũng cho phép bạn truyền đạt nhanh chóng và thuyết phục về mục đích của các loại thử nghiệm cho các bên liên quan phi kỹ thuật.

Agile Testing Quadrants
Agile Testing Quadrants. Nguồn: onpathtesting.com

Chi tiết về Agile Testing Quadrants

Kể từ phiên bản đầu tiên của Marick, những người làm việc trong lĩnh vực này đã tạo ra các biến thể của Phần tư kiểm thử Agile, bổ sung thêm thông tin vào lưới. Dưới đây là ý nghĩa của mỗi góc phần tư:

Góc phần tư Q1 (trái-dưới)

Các bài kiểm thử đơn vị (unit test) và kiểm thử thành phần (component test) được thực hiện trong suốt quá trình phát triển ứng dụng. Chúng cung cấp phản hồi cho các nhà phát triển về chất lượng code của họ trên cơ sở liên tục, thường là thông qua các quy trình tự động, lặp đi lặp lại.

Góc phần tư Q2 (trái-trên)

Với sự kết hợp của các bài kiểm thử thủ công (manual test) và tự động (automated test), các bài kiểm thử nghiệp vụ (business-facing) này tập trung vào khách hàng hơn, nhưng chúng cũng hỗ trợ việc xây dựng ứng dụng của bạn. Chúng bao gồm các bài kiểm tra chức năng, đảm bảo sản phẩm thực hiện đúng những gì nó cần làm.

Góc phần tư Q3 (phải-trên)

Việc Kiểm tra sự chấp nhận của người dùng (User Acceptance Tests – UAT), khả năng sử dụng và kiểm thử thăm dò (exploratory testing) đều thuộc về góc phần tư này. Những điều này liên quan đến kiểm thử thủ công bởi các kỹ sư QA có kinh nghiệm và kiểm thử người dùng cuối. Mục đích là thu thập phản hồi và cải thiện chất lượng của sản phẩm, đảm bảo sản phẩm phù hợp với mục đích đã thiết kế.

Góc phần tư Q4 (phải-dưới)

Đây là các bài kiểm thử hiệu suất về công nghệ (technology-facing), như kiểm thử tải (load testing) và kiểm thử bảo mật dữ liệu của ứng dụng phần mềm. Có nhiều công cụ có sẵn để tự động hóa loại kiểm thử này, chẳng hạn như Selenium được sử dụng cùng với JMeter.

Giá trị ở của Phần tư kiểm thử Agile

Không có ưu tiên nào trong các lưới của Agile Testing Quadrants. Bạn không bắt đầu ở Q1 và làm việc theo cách của bạn. Bạn cần đưa ra những lựa chọn dựa trên yêu cầu, rủi ro và sự phụ thuộc.

Tuy nhiên, các Phần tư kiểm thử Agile cung cấp một cái nhìn tổng thể toàn diện về kiểm thử phần mềm QA. Khi sử dụng, chúng hỗ trợ cho việc ra quyết định của bạn trong việc kiểm thử

Tham khảo

1/https://www.onpathtesting.com/blog/what-are-agile-testing-quadrants

2/https://labs.sogeti.com/guiding-development-agile-testing-quadrants/

Đánh giá bài viết

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Comments are closed.