Tag: việc làm IT

Boing cắt giảm việc làm IT

Boeing chuyển sang thuê ngoài, giảm 600 việc làm IT

Boeing cho biết họ sẽ outsource một lượng lớn công việc công nghệ thông tin cho Dell bắt đầu từ tháng 4. Các công việc bao gồm hỗ trợ các dịch vụ đám mây, cơ sở dữ liệu và IT. Việc này dẫn đến sẽ loại bỏ 600 việc làm. […]