Tag: quantum computer

Máy tính lượng tử IBM

Lập trình cho Qubits: Cách lập trình bằng ngôn ngữ hợp ngữ máy tính lượng tử

Người ta không xem rằng điện toán lượng tử là máy tính hoàn chỉnh cho đến khi có phần mềm lượng tử cũng như phần cứng. Một dự án máy tính lượng tử mã nguồn mở tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia ở Albuquerque, New Mexico nhằm giải quyết […]