Tag: ibm

IMB mua lại Fintech Expertus

IBM mua lại công ty Fintech Expertus

IBM hôm 15 tháng 12 thông báo rằng họ đã mua lại Expertus Technologies, một công ty fintech có trụ sở tại Montreal. Expertus cung cấp giải pháp thanh toán dưới dạng dịch vụ (payments-as-a-service) sẽ giúp nâng cấp các tùy chọn thanh toán trong đám mây lai (hybrid cloud) […]