Tag: hybrid working

mô hình làm việc lai - hybrid working

Các chuyên gia IT gặp khó trong mô hình làm việc lai

Mô hình làm việc lai là gì? Không có một định nghĩa chính xác về mô hình làm việc lai hay làm việ kết hợp (hybrid working). Về cơ bản, làm việc kết hợp là một cách sắp xếp làm việc trong đó nhân viên làm việc ở nhà hoặc […]