Tag: Facebook đổi tên

Facebook metaverse

Facebook đổi tên công ty thành Meta và tập trung vào thế giới ảo

Facebook vừa ra thông báo rằng họ đã đổi tên công ty thành Meta. Việc đổi tên đã được công bố tại hội nghị Thực tế ảo và Tăng cường (Augmented & Virtual reality) Facebook Connect. Tên mới phản ánh tham vọng ngày càng tăng của công ty ngoài phương […]