Tag: edge computing

Điện toán biên

25 công ty về điện toán đám mây và cơ sở hạ tầng nổi bật nhất 2020 trong lĩnh vực điện toán biên

CRN Magazine, tạp chí về công nghệ có uy tín ra đời từ 1982, vừa chọn ra 25 công ty công nghệ nổi bật trong lĩnh vực điện toán đám mây và cơ sở hạ tầng dành cho điện toán biên (edge computing). Các công ty này bao gồm các […]