Chính thức khai tử Flash Player

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Flash Player đã hết hạn sử dụng (End of Life EOL) và chính thức bị khai tử sau nhiều năm luôn là một nguy cơ bảo mật đối với những người đã sử dụng phầm mềm này.

Trong những năm qua, nhiều lỗ hổng zero-day và lỗ hổng nghiêm trọng được phát hiện có ảnh hưởng đến Flash Player đã được các tội phạm mạng sử dụng để cài đặt phần mềm độc hại, thực thi mã độc hại từ xa và chiếm quyền sử dụng người dùng máy tính.

Sự kết thúc của nền tảng phần mềm đa phương tiện của Adobe lần đầu tiên được tiết lộ trong một thông báo đến từ Apple, Adobe, Facebook, Google và Mozilla vào tháng 7 năm 2017. Quyết định này được đưa ra do số lượng người vẫn sử dụng phần mềm ngày càng giảm và do công nghệ mở an toàn hơn và hoạt động tốt hơn như HTML5, WebGL và WebAssembly.

Sau ngày 31 tháng 12 năm 2020, Adobe đã ngừng phân phối hoặc cập nhật Flash Player và các trình duyệt web sẽ không cung cấp hỗ trợ cho Adobe Flash Plugin nữa.

Việc khai tử Adobe Flash Player là một tin tốt vì nó sẽ giảm đáng kể các mối đe dọa tấn công có thể sử dụng để xâm nhập vào các trình duyệt web và hệ điều hành.

Để đảm bảo rằng tất cả người dùng biết về việc ngừng sử dụng, Adobe cũng đã bắt đầu hiển thị các cảnh báo trên máy tính Windows khuyến nghị người dùng gỡ cài đặt ngay lập tức Flash Player khỏi hệ thống của họ.

Cách gỡ cài đặt Flash Player

Thông báo từ Adobe:

“Vì Adobe sẽ không còn hỗ trợ Flash Player sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Adobe sẽ chặn nội dung Flash chạy trong Flash Player bắt đầu từ ngày 12 tháng 1 năm 2021, Adobe khuyến nghị tất cả người dùng ngay lập tức gỡ cài đặt Flash Player để giúp bảo vệ hệ thống của mình” .

“Flash Player có thể vẫn còn trên hệ thống của bạn trừ khi bạn gỡ cài đặt. Gỡ cài đặt Flash Player sẽ giúp bảo mật hệ thống của bạn vì Adobe không có ý định phát hành các bản cập nhật Flash Player hoặc các bản vá bảo mật sau Ngày EOL.”

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Adobe cũng sẽ gỡ bỏ tất cả các trang tải xuống Flash Player khỏi các trang web của mình.

Người dùng vẫn muốn tải xuống và cài đặt phần mềm được khuyến nghị không tải xuống từ các trang web của bên thứ ba vì những phiên bản đó “không được Adobe cho phép” và việc cài đặt chúng có thể dẫn đến lây nhiễm phần mềm độc hại.

Để xóa hoàn toàn Flash Player khỏi máy tính, bạn phải nhấp vào “Gỡ cài đặt” khi được Adobe nhắc trong Flash Player. Bạn cũng có thể làm theo hướng dẫn gỡ cài đặt thủ công do Adobe cung cấp cho người dùng Windows và Mac.

Microsoft cũng đã phát hành bản cập nhật tùy chọn KB4577586 để xóa phiên bản Windows ActiveX của Adobe Flash Player và chặn cài đặt lại. Microsoft cũng xóa tất cả các tài nguyên có thể tải xuống liên quan đến Flash khỏi tất cả các nền tảng tải xuống của mình sau khi Flash Player hết thời hạn sử dụng và bị khai tử vào ngày 01 01 2021.

Flash Player sẽ sớm tự remove ra khỏi máy của người dùng
Flash Player sẽ sớm tự remove ra khỏi máy của người dùng

Môi trường doanh nghiệp, cơ hội cuối cùng của Flash

Dù Flash Player đã bị khai tử, người dùng doanh nghiệp sử dụng hệ thống nội bộ vẫn có thể yêu cầu hỗ trợ Flash Player theo thông báo của Adobe. Microsoft cũng cho biết khách hàng vẫn có thể chạy các giải pháp phần mềm như vậy trong môi trường doanh nghiệp bằng cách sử dụng các plug-in Microsoft Edge và Internet Explorer chuyên dụng. Microsoft cho biết: “Để hỗ trợ những khách hàng như vậy, Microsoft Edge sẽ cho phép Adobe Flash Player tải dưới dạng plug-in thông qua IE mode feature. “Về cơ bản, Internet Explorer 11 cũng sẽ cho phép điều này. Sau khi bạn thực hiện chuyển đổi từ Microsoft cung cấp Adobe Flash Player, nó sẽ được coi như bất kỳ plugin nào khác của bên thứ ba và sẽ không nhận được Hỗ trợ khách hàng từ Microsoft.”

Theo bleepingcomputer.com

Đánh giá bài viết

Average rating 5 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

Comments are closed.