Chương trình cung cấp dịch vụ email miễn phí cho doanh nghiệp

Hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp sử dụng email miễn phí như yahoo hay gmail để giao dịch với khách hàng. Về mặt bảo đảm thông tin hay tiện lợi thì cũng không có gì đáng phàn nàn. Tuy nhiên, khách hàng và đặc biệt là khách hàng nước ...

Giải Pháp Số chính thức bắt đầu dự án cho P&T Mobile

Từ trung tuần tháng 5 năm 2009, DBIZ Corp. (Giải Pháp Số) chính thức bắt đầu dự án phát triển hệ thống web site giới thiệu và phân phối điện thoại di động cho công ty P&T Mobile. Đây là một ...