Phát triển ứng dụng theo yêu cầu

Hơn ai hết chính doanh nghiệp là người hiểu rõ nhu cầu của mình. Giải Pháp Số sẽ chuyển những yêu cầu của doanh nghiệp thành các ứng dụng cụ thể, hay đơn giản hơn là chuyển những web site hay ứng dụng đã được doanh nghiệp thiết kế hay xây dựng dưới dạng ý tưởng thành hiện thực

Trong nhiều năm qua chúng tôi đã thành công trong việc cung cấp giải pháp và sản phẩm ứng dụng trên tảng web cho nhiều khách hàng, có thể kể đến:

  • Giải pháp và ứng dụng đào tạo trực tuyến
  • Sàn giao dịch bất động sản trực tuyến
  • Quản trị khách hàng (CRM) dựa trên nền tảng mã nguồn mở SugarCRM hay VTiger
  • Các giải pháp tuyển dụng trực tuyến
  • Ứng dụng quản lý nhân sự
  • Ứng dụng quản lý bảo hành điện thoại
  • Các ứng dụng về mua bán trực tuyến

Để biết thêm thông tin về dịch vụ vui lòng liên hệ tại đây